Package är hermetiska enhetsaggregat som ej behöves installeras av kylbehörig tekniker.