Luft/Luftvärmepump

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svar för luft/luft värmepumpar.

HERO-matplats

Inomhusdelen reagerar inte på signal från fjärrkontrollen?

Byt batterier i fjärrkontrollen. I annat fall, kontakta service.

Varför blinkar Powerlampan på inomhusdelen konstant?

Seriesignalfel mellan utomhusdel och inomhusdel.
Bryt spänning, vänta 5 min.
Slå på spänning.
Återkommer felet, kontakta service.

Varför blinkar alla lampor på inomhusdelen konstant?

Luftriktningsspjäll sitter inte korrekt monterade.
Kontrollera att luftriktningsspjällen sitter korrekt.

Varför blinkar Powerlampan, slocknar och blinkar i intervaller?

Kontakta Service

Varför avviker temperaturen i rummet mot inställd temperatur?

Den inbyggda differensen är 2°C, men kan också bero på inomhusdelens placering.
Ändra börvärdet.

Varför rinner det så mycket vatten från utomhusdelen?

Fukten i utomhusluften fryser på utomhusdelens lameller och vid avfrostning rinner detta av som vatten under maskinen.
Detta är helt normalt.

Skall jag stänga av värmepumpen på sommaren?

Om du vill att din värmepump inte skall dra någon ström alls sommartid kan du bryta spänningen.
Men du kan också använda den som luftkonditionering varma sommardagar.
Det kostar endast c:a 1 kr/timme.

Hur ofta skall jag göra rent filtren i inomhusdelen?

Ja, regelbundet. Detta för att värmepumpen skall fortsätta ge maximal effekt.

LUFTFILTER: Ungefär varannan vecka. Ta bort smuts från luftfiltret med en dammsugare eller tvätta det i ljummet vatten och låt det lufttorka innan montering.

ODÖRFILTER: Ungefär varannan vecka. Lägg filtret, inklusive ramen, i ljummet vatten ca 15 minuter och låt det lufttorka ordentligt innan montering.

MIKROFILTER: Är ett engångsfilter och bör bytas efter ca 4-6 månader.

CERAMICFILTER (finns i MSZ-FA modellerna): Bör bytas efter 6 år.

Luft/Vattenvärmepump

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svar för luft/vatten värmepumpar.

Ecodan - C-tank

Varför får jag ingen värme i huset?

Kontrollera att husvärmen är tillslagen i menyn på inomhusenhetens kontrollpanel.
Kontrollera att alla termostater på elementen är öppna.
Kontrollera eventuell larmkod.
Vid L9 larm, kontrollera smutsfiltret, samt trycket i systemet.

Varför startar och stoppar utomhusdelen sommartid trots att inget varmvattenbehov föreligger?

Lägsta möjliga framledningstemperatur är 25°C.
Blockera husvärme på inomhusdelens kontrollpanel.

Varför blir det inte varmt i rummet vid låga utomhustemperaturer när jag använder trådlös fjärrkontroll?

Kontrollera/Ändra begränsning av framledningstemperatur i inomhusdelens kontrollpanel.
Kontakta din installatör för hjälp.